Back to Top

O KONFERENCJI

Tegoroczna edycja Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych

odbędzie się w Krakowie w dniach 5-6 CZERWCA 2024.
Ważne daty

Termin zgłoszenia

uczestnictwa i streszczenia

referatu: 15.04.2024

Kwalifikacja referatów: do

30.04.2024

Termin wniesienia opłaty

konferencyjnej: 15.05.2024

Termin konferencji:
5 i 6 czerwca 2024

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 1000 zł (250 EUR),

obejmującą przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację, program

kulturalny, materiały konferencyjne, należy wpłacić na konto:

Rachunki bankowe do wpłat w Alior Banku:

19 2490 0005 0000 4600 4637 5105 EUR

70 2490 0005 0000 4600 9378 0221 PLN

SWIFT Alior banku: ALBPPLPW

Dopisek w przelewie: SKAD 2024


Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegu.

Zgłoszenie uczestnictwa


Zgłoszenia na konferencję wraz z

propozycją referatu przyjmowane

są za pośrednictwem formularza

rejestracyjnego


clickme

HONOROWY PATRONAT


Polskie Towarzystwo Statystyczne

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Główny Urząd Statystyczny


PTS

GUS

PAN

Rektor


AKTUALNOŚCI


.

UEK

6 czerwca 2024 r. godz.   zapraszamy na Multiplier Event wydarzenie upowszechniające rezultaty europejskiego projektu  WICT „Introduction of joint short-cycle ICT courses for better employability of students and graduates“ czytaj więcej>>


WSPÓŁPRACAWICT

erasmus+

co

6 czerwca 2024 r. godz:

zapraszamy

na Multiplier Event

wydarzenie upowszechniające rezultaty europejskiego projektu

WICT „Introduction of joint short-cycle ICT courses for better

employability of students and graduates“

  2021-1-HR01-KA220-HED-000031177.


Projekt finansowany jest w ramach programu Erasmus+

KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

http://wict-project.eu/Home.html

ORGANIZATORZYUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

UEK

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS

PTS